Reseller Hosting


N ếu bạn mong muốn có 1 dịch vụ mà bạn có thể tự quản lý dịch vụ của mình nhưng lại không có kinh nghiệm hoặc kiến thức nhiều về cách thức vận hành và quản trị Server/VPS.

Gói Reseller là 1 giải pháp giành cho bạn. Chi phí hợp lý, với chất lượng dịch vụ không khác so với server riêng. Không lo quản trị, không cần backup dữ liệu, chúng tôi đã làm tất cả và bạn chỉ việc sử dụng.

Linux Reseller

Windows Reseller


Đối tác & Khách hàng của chúng tôi