Hosting Windows


Hosting Windows

W indows hosting là giải pháp lưu trữ dữ liệu website, email, database với hệ thống server hoạt động trên hệ điều hành Windows.

Windows hosting có thể thích nghi được rất nhiều dạng ngôn ngữ lập trình khác nhau, đặc biệt là với ASP.NET, ngoài ra còn hỗ trợ các ngôn ngữ lập trình HTML, PHP, .... Cơ sở dữ liệu cũng đa dạng, có thể chạy MySQL như Linux và MSSQL Server.


Đối tác & Khách hàng của chúng tôi